شرکت پترومُبین
آگهی: فروش حلال های شیمیائی

مواد شیمیایی

فروش حلال هاي شيميائي

فروش حلال های شیمیائی

فروش انواع حلال های شیمیائی صنعتی به صورت بشکه:

استون
متیل اتیل کتون mek
اتیل گلایکول
بوتیل گلایکول
بوتیل دی گلیکول
بوتیل دی گلیکول استات
مونو پروپیلن گلایکول mpg
ایزو پروپیل الکل
متیلن کلراید
پرکلرو اتیلن
تری کلرو اتیلن
سیکلو هگزانون
dmf
ایزو بوتانول
نرمال بوتانول
زایلن
تولوئن
متانول
Pm متوکسی پروپانول
Pma متوکسی پروپیل استات
فنول
گلیسیرین
متیل، اتیل و بوتیل استات
اسید استیک


صنعتی
ادامه توضیحات -->

شرکت پترومُبین
88725932
88725933
09021267520

http://www.shimimarket.com
تماس فقط ساعات اداری

خوب است بدانید:

شرکت پترومُبین، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۹ سال پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: شرکت پترومُبین