مهندس فتاح نژاد
آگهی: نری و مادگی هیدرولیک فرگوسن

نصب و تعمیر

نری و مادگی هیدرولیک فرگوسن

نري و مادگي هيدروليك فرگوسن

نری و مادگی هیدرولیک ۲۸۵
نری و مادگی هیدرولیک ۳۹۹
فشنگی هیدرولیک وارداتی
نری ترک فروFerro
مادگی ترک سوزنی
نرو مادگی هیدرولیک تراکتور
کوپلینگ اتصال سریع هیدرولیک تراکتور
نرو مادگی هیدرولیک فابریک تراکتوری

خوب است بدانید:

مهندس فتاح نژاد، از ۱۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: مهندس فتاح نژاد