پوریانی
آگهی: فروش خط کامل تولید سوسیس کالباس در حضور مشتری

تولید مواد غذایی

فروش خط کامل تولید سوسیس کالباس در حضور مشتری

فروش خط كامل توليد سوسيس كالباس در حضور مشتري

فروش خط کامل تولید سوسیس کالباس در حضور مشتری
(مغازه ایی )

خوب است بدانید:

پوریانی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۲۰ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: پوریانی